Historia Szerzyny – część II

Szerzyny zaczęły się rozrastać przede wszystkim w 1340 roku, kiedy to miało miejsce zajęcie Rusi Halicko-Włodzimierskiej przez Kazimierza Wielkiego. Jaki miało to wpływ i jak dalej potoczyły się losy tej miejscowości? Mocne nasilenie osadnictwa Akcja osadnicza zwiększyła się właśnie w wyżej wymienionej końcówce czternastego stulecia. Wtedy bowiem, gdy doszło do zajęcia przez ówczesnego władcę Kazimierza …

Historia Szerzyny – część I

Jedna z popularnych miejscowości Pogórza to Szerzyna. Od podziału administracyjnego w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, jest to nazwa całej gminy. Jak została stworzona i jakie były jej koleje losu? Plemienne państwo Wiślan W skład gminy Szerzyna wchodził organizm państwowy plemion Wiślan, prawdopodobnie tak wyglądał charakteryzowany tu teren w okresie przedhistorycznym. Zdaniem badaczy, w pierwszych stuleciach …