Tuchów

Tuchów jest umiejscowiony na terenie regionu małopolskiego. Zamieszkuje go około siedmiu tysięcy osób. Jest to Ciężkowicko-Rożnowski kraniec Pogórza. Jak ta malownicza miejscowość powstawała? O jej historii nieco więcej poniżej.
Najpierw jako osada
Tuchów został stworzony jako osada. Prawdopodobnie nastąpiło to jeszcze w okresie rzymskim, a wynika to chociażby z rozmaitych pozostałości archeologicznych, na jakie natrafiono. opieka prawna firm Wrocław Przykładem jest siekierka krzemienna a także wiele elementów ceramicznych. Kiedy natomiast rozpoczął się okres średniowieczny, wtedy cały teren dzisiejszej Małopolski został przejęty przez plemiona Wiślan. W zasadzie śmiało można stwierdzić, iż obecny Tuchów stał się częścią składową ich organizmu państwowego. Jeżeli zaś chodzi o wykrystalizowanie się odrębnej osady Tuchów, to historycy uważają, że jest to etap rządów Bolesława Chrobrego. Wtedy też pojawiały się pierwsze ludzkie kolonie w dolinie malowniczej rzeki Białej, która po dziś dzień ciągnie się przez tę miejscowość.
Jako zaplecze techniczne

Niektórzy badacze historii są zdania, że Tuchów ma bardzo długie koleje swych dziejów głównie z tego względu, iż był to początkowo gródek, jaki miał pełnić funkcję swego rodzaju królewskiego zaplecza drużyny. Najpierw mieszkańcy tej osady zajmowali się hodowlą, czego wyrazem są przykładowo specyficzne nazwy pozostałe po tych zajęciach dawnych ludów- Wołowa, Karwodrza, Gadówka. Do dziś zaś nie wiadomo, skąd wzięło się nazewnictwo tej miejscowości i z czym ma ono bezpośredni związek. Niektórzy są zdania, iż wywodzi się od nazwiska Tuch.