Szerzyny

Na obszarze Pogórza znajduje się gmina Szerzyny, która przyciąga rzesze turystów, w szczególności tych preferujących agroturystykę. Dlaczego warto zajrzeć w ten zakątek Małopolski? Sprawdź poniżej.
Ulokowanie
Gmina Szerzyny znajduje się na terenie Pogórza Ciężkowickiego. Jest po środku dwóch rzek – Białej, która przepływa na zachodzie oraz Wisłoką, jaka umiejscowiona jest na wschodzie, na obszarze powiatu tarnowskiego. Powierzchnia obróbka skrawaniem Jelenia Góra gminy to Szerzyny to ponad osiemdziesiąt kilometrów kwadratowych. Spore grunty tej gminy są chronione. Wynika to z faktu, iż w 1995 rok powstał Park Krajobrazowy Pasma Brzanki.
Obszary graniczne
Teren gminy Szerzyny ze strony północnej graniczy z gminą Jodłową oraz Ryglice, z kolei od strony wschodniej z gminą Brzyska. Z kolei od południowo-wschodnich krańców obszar ten styka się z gminą Skołyszyn. Na południu natomiast jest gmina Biecz, a z zachodu gmina Rzepiennik Strzyżewski. W stosunkowo niewielkim fragmencie gmina ta graniczy z gminą Tuchów.
Podział administracyjny
W 1945 roku powstała gmina Szerzyny, a w swoim składzie uwzględniała ona następujące jednostki- Swoszowa, Szerzyny, Żurowa, Święcany, Ołpiny oraz Jabłonica i Czermna. Z kolei około dziesięciu lat później wprowadzono ustawę o nowym podziale, na mocy której zamiast gmin powstały Gromadzkie Rady Narodowe. I w związku z tym powstały owe punkty w konkretnych, kolejnych wsiach i tak istniało do 1973 rok, wtedy natomiast gromady zostały zlikwidowane, a ponownie zaczęły funkcjonować gminy. Właśnie w tym czasie stworzono jednostkę Gmina Szerzyny, jaka przetrwała do dziś dnia.