Historia Szerzyny – część I

Jedna z popularnych miejscowości Pogórza to Szerzyna. Od podziału administracyjnego w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, jest to nazwa całej gminy. Jak została stworzona i jakie były jej koleje losu?
Plemienne państwo Wiślan
W skład gminy Szerzyna wchodził organizm państwowy plemion Wiślan, prawdopodobnie tak wyglądał charakteryzowany tu teren w okresie przedhistorycznym. Zdaniem badaczy, w internet Rumia pierwszych stuleciach osadnictwo cechowało się ciągłą strukturą, a dowodem na to są zwłaszcza pozostałości niegdyś funkcjonujących kultur, na przykład resztki z wykopalisk archeologicznych. Z informacji utrwalonych na kartach historii wynika też, że na etapie rozwoju epoki średniowiecznej ten obszar został włączony do pogranicznego osadnictwa. Z kolei pod koniec jedenastego stulecia, obecna Szarzyna uchodziła za punkt geograficzny najdalej wychodzący na terenie województwa krakowskiego. Było tak po ważnym wydarzeniu historycznym, jakim okazało się zajęcie ziemi sanockiej oraz terenów przemyskich przez ruskich – Rościsławiczów.

Wraz z początkiem wieku czternastego
Na początku czternastego stulecia dzisiejsza gmina Szarzyna otoczona była kilkoma rzekami- Wisłoką, Jasiołką, pasmami Liwocza i Brzanki, a z czasem jej teren został rozciągnięty aż po Jodłową i Przeczycę. To, gdzie lokowali się pierwsi osadnicy było natomiast uzależnione w głównej mierze od dawnych szlaków komunikacyjnych, jak także sfery przyrodniczej. Do najstarszych przedsięwzięć o charakterze osadniczym zaliczyć trzeba zaś akcję podjętą przez benedyktynów z Tyńca. Miało to miejsce prawdopodobnie w połowie jedenastego stulecia.