Historia Szerzyny – część II

Szerzyny zaczęły się rozrastać przede wszystkim w 1340 roku, kiedy to miało miejsce zajęcie Rusi Halicko-Włodzimierskiej przez Kazimierza Wielkiego. Jaki miało to wpływ i jak dalej potoczyły się losy tej miejscowości?
Mocne nasilenie osadnictwa
Akcja osadnicza zwiększyła się właśnie w wyżej wymienionej końcówce czternastego stulecia. Wtedy bowiem, gdy doszło do zajęcia przez ówczesnego władcę https://sklepswanson.pl/pl/p/Ashwagandha-tabletki-450mg100kaps/271 Kazimierza Wielkiego Rusi, zwiększył się zakres współdziałania z Węgrami. W dodatku do terenu tamtejszej Polski przyłączona została ziemia sanocka. Warto wspomnieć również o tym, że taka roszada administracyjna i zmiany w obrębie granic, doprowadziły do znaczącego ożywienia Szerzyny. W konsekwencji tego zwiększyła się intensywność wymiany handlowej na linii Ruś – Węgry. Zaczęto tworzyć coraz to nowsze szlaki komunikacyjne, a w konsekwencji tego terytorium dzisiejszej gminy mocno się rozrastało. W szczególności ten typ osadnictwa zainteresował benedyktynów tynieckich, to oni bowiem są utrwalonymi na kartach historii pierwszymi osadnikami tej części Polski.
W wieku czternastym
Jeżeli natomiast chodzi o dalsze, sukcesywne rozszerzanie zasiedlenia Szerzyny, to przede wszystkim nastąpiło to w wieku czternastym, a miało to miejsce głównie za sprawą Kazimierza, jaki stworzył wiele nowych obszarów o charakterze wiejskim, oficjalnie je lokując oraz wręczył kilku dawnym osadom prawa niemieckie. W tym zaszczytnym gronie znalazła się także wieś Szerzyny, która od 1348 roku miała prawo niemieckie oraz własną parafię.

Zobacz stronę autora: Biuro rachunkowe katowice