Słowiańskie dziedzictwo Pomorza: piękno nad Bałtykiem

Historia Pomorza Początki osadnictwa słowiańskiego Pomorze ma bogatą historię, sięgającą początków osadnictwa słowiańskiego. To tutaj pierwsze plemiona słowiańskie osiedliły się na tych ziemiach, tworząc swoje społeczności i rozwijając swoją kulturę. Rozkwit handlu na Pomorzu Pomorze było ważnym ośrodkiem handlowym już od wieków. Dzięki swojemu dogodnemu położeniu nad Morzem Bałtyckim, region ten stał się miejscem intensywnych …