Krajobraz Ryglic

Miejscowość Ryglice uchodzi za jedną z najpiękniejszych w Małopolsce, a na pewno mocno wyróżniającą się na terenie Pogórza. Co takiego przesądza o pięknych krajobrazach tej okolicy? Spójrz poniżej.
Rzeźba terenu
Teren jakim są Ryglice wyróżnia się bardzo mocno urozmaiconą, a tym samym ciekawą, rzeźbą terenu. Dominują tam lasy bujne, rozłożyste, głównie mieszane. W nich natomiast porasta sporo jodeł i dobry fizjoterapeuta kraków dużo buczyny. Jest tam także wiele świerków oraz okazałe gatunki sosen. Dzięki temu krajobraz Ryglic jest niepowtarzalny. Wchodząc na najwyższe wzniesienia omawianej miejscowości, możemy dostrzec unoszące się z oddali pasmo Beskidu Sądeckiego oraz imponujące Tatry.

Potoki i rzeczki
Przez miejscowość Ryglice przepływa cała masa drobnych rzeczek i potoków. Warto wspomnieć między innymi o obfitych wodach gruntowych, na jakie składają biura rachunkowe w Gdyni się źródełka mające krystalicznie czystą wodę. Z nich czerpią wodę pitną mieszkańcy tych obszarów. Dodatkowo warto wspomnieć też o malowniczo prezentującym się potoku górskim, jaki tam występuje, a mianowicie potoku Szwedka. Przepływa on w kierunku zachodnim. W dolinie Szwedki wcześniej występowały bujne lasy, z czasem natomiast teren zaczął się rozrzedzać, chociaż okazała roślinność pozostała tam po dziś dzień. W związku z tym, że dominują w tamtejszym krajobrazie właśnie tereny leśne, w Ryglicach jest czyste i przejrzyste powietrze. Na nizinach są dużo silniejsze powiewy niż w samej miejscowości, ale cechą typową dla owego klimatu jest porywisty wiatr, jaki określa się mianem halnego. To wiatr ciepły, lecz suchy, który intensywnie zaczyna powiewać zwłaszcza w sezonach wczesnej jesieni oraz wiosną.