Kowalowa i Ryglice a zabytki okolic

Kowalowa i Ryglice to miejsca na Pogórzu, które odznaczają się bardzo ciekawymi obiektami zabytkowymi. Poniżej przedstawimy charakterystykę kilku najważniejszych miejsc tam występujących, które warte są zwiedzenia, gdy zawitamy w te tereny.
Kowalowa
W tej miejscowości znajduje się Kościół parafialny pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Obiekt ten jest bardzo ładnym zabytkiem pochodzącym z okresu wieku siedemnastego. Prawdopodobnie powstał Protezy acetalowe Buk on w momencie, w którym założona została parafia na terenie Ryglic. Z danych historycznych wynika, że jeszcze pod koniec siedemnastego stulecia kościół nie miał dobrej kondycji. Poddany został w związku z tym kompletnej modyfikacji i kapitalnemu remontowi. W zasadzie można stwierdzić, iż został on postawiony ponownie. W kościele Niepokalanego Serca znajduje się też sławetny obraz Najświętszej Marii Panny. Obecny budynek kościoła tu omawianego znajduje się na południu, przy drodze prowadzącej z miejscowości Ryglice do Jodłowej. Jego konstrukcja jest zrębowa, to budynek z jedną nawą, który ma wysokie trójbocznie oraz prezbiterium. Jest wyposażony w prostokątną nawę oraz kruchty i dwie kapliczki. Kruchty są jedna na zachodzie, druga zaś od południa.
Ryglice
Warty obejrzenia obiekt znajduje się także w Ryglicach, mowa tu o tamtejszym zespole dworsko-parkowym, który stworzony został w drugiej połowie dziewiętnastego wieku. Na terenie kompleksu znajduje się spichlerz, który służył do 1995 roku, bowiem wówczas go rozebrano, a także dwór, stajnia, szopa i stodoła. Na wierzchu dworu jest dwuspadowy, okazały dach. Cały budynek umiejscowiony został na peryferiach.

Zobacz stronę autora: płyty drogowe